Institut (2. OG)

Foyer Treppenhaus (3. OG) Bremer Telegraf Weitverkehrstechnik 1 Weitverkehrstechnik 2 Fernschreiber 1 Fernschreiber 2 Bildtelegrafie Fernsehtechnik 1 Fernsehtechnik 2

Vitrinen